• dsc04260.jpg
  • dsc04278.jpg
  • slide1.jpg
  • untitled-2.jpg

 

Teacher’s staff 2018– upper school


Mrs.Ramani Rajapaksha    
Mrs. G. P. K. S. Pathirana    
Miss.D.P.G. Dias    
Mrs.M.K. Walpita    
Miss.K. P. D. S. Yapa    
Mrs. Sarala Jayamanne    
Mrs.P. Seneviratne    
Mrs.R.A.S.N. Seneviratne
Mrs.U.S.S. Pushpawela    
Mrs.M.S. Dharmasekara    
Mrs.W.A.Y. Gunathilake    
Mrs.D.M.K. Dissanayake    
Mrs.K.D.D.C. Leelaratne    
Mrs.K.D.S. R. Samaranayake    
Mrs.B.S. Tennakoon    
Mrs.K.A.M. Podimenike    
Mrs.P.D.C. Geethgaya Walpola    
Mrs.D.G.N. Kumudu Kumari     
Mrs.N.D. Wakishta    
Mrs.S. L. B. C. De A. Weerasiriwardhene    
Mrs.S.N. Abesiriwardhene    
Mr.L.A. Rupasinghe    
Mrs.P.M.Disanayake    
Mrs.L. M.P.Lansakara Manike    
Mrs. T.D.Liyanage    
Mrs.K.S.V.Lalani    
Mrs. A.I.H.Galappaththige    
Mrs.T.C.A. Munasinghe    
Mrs.G.M.M. Karunaratne    
Mrs.Roshini Ranchagoda    
Mrs. S.K. P. Dodangollegama    
Mrs. L.K. Yamasinghe    
Mrs.P.R. Wijesuriya    
Mrs. Indrani Magedara    
Mrs. Ashoka Kularatne    
Mrs. W. A. Erandi     
Mrs. G.P.P.Kumari Perera    
Mrs. P. Nilamani Jinadasa    
Miss. O. K.C.N. Dilrukshi    
Mrs. J.K.M.Subhashini    
Mrs. Awanthi Thalewela    
Mrs. V.C.Pushpalatha    
Mrs. S.K.T.L.Ranasinghe    
Mrs. I.N.P. Gunawardhene    
Mrs. H. A. C. Jayawardhene    
Mrs. I. G. K. Karunaratne    
Mrs. C. C. Athukorala    
Mrs. Neetha Rajapakse    
Mrs. Devika Rani    
Mrs. H. P. P. Dilrukshi    
Mrs. P. H. Rupika    
Mrs. H. W. W. Sandun Kumari    
Mrs. L. G. G. Kariyawasam    
Mrs. L. P. G. Swarnalatha    
Mrs. B.S.G.S.Ayomi    
Miss. G.Y.A.N.K. Jayananda    
Mrs. T.M.K.V.S.Karunarathna    
Mrs. R.M.Gamage    
Mrs. I.W.Mudannaaka    
Mrs. K.C.S.Kalawana    
Mrs. K.G.A.C.M.Koswatta    
Mr. K.A.P.M.Kuruppu    
Ms. U.O.S.P. Vimalasena
Mrs. M.M. Dilrukshi De Costa
Ms. M.D.N.N.K.Niroshani Ranasingha
Ms. D.P.V.Madupani Wijayasiri
Ms. K.K. Hapuarachchi
Mrs. N.Rasadari Gunaratna Guruge
Mrs. K.G.Samarasingha
Mrs. Hiranthi Rathnayaka
Mrs. Deepa M. Gunasekara
Mrs. K.A.Shanthi Kuruppu
Mrs. R.P.P. Kumari
Mr. G.W.W.Aravinda
Mrs. R.G. Rasika Lakmini
Miss. D.M. Anula Dissanayaka
Mrs. A.A. Hemali Amarasekara
Mrs. C.K. Gallage
Mrs. Thanuja Mahaliyana
Mrs. V.K. Hewawitharana
Mrs. R.J.M. Gamage
Ms. K.M.M.A. Nandasena
Mrs. L.I.M.K.S. Thennakoon
Mrs. D.S.Kothalawala
Mrs. M.A.N.Rudipa
Mrs. P.D.A. P. Siriwardhana
Mrs. W.A. Nirosha
Ms. A.S. Disanayaka
Mrs. A.P.A.U. Pitigalaarachchi
Mrs. S.C. Ramanayaka
Mrs. W.A.D. Botheju
Mrs. H.D.W. Wilasini
Mrs. A.D.N.C.Ariyarathna
Mr. D.S. Samarawickrama
Mrs. P.K.Chandrasekara
Mrs.A.K.N.S. Hemachandra
Mrs. S.K.E.Nadeeka
Mrs. G.D.D.S.P.Somarathna
Mrs. J.S.Kawikara
Mrs. P.M.P.P. Nilmini

Mrs. A.A. Gamage
Mrs. K.R. Ilangani

Mrs.P.D.M.De S.Abeygunawardhana

Mr. D.K.M.N.D.Dasanayaka

Mrs. G.T. panagoda

Mrs. L.G.R.Padmini

Mrs. T.A.K.L. Thebuwana

Miss Aruna Amarakoon

Mr. Dias W.A. Siriwardhana

Mrs. G.S. Basnayaka

Mrs. D.T.D. Jayasingha

Mr. T.A.A.C. Perera

Mrs. S.L.L.A.D. A. Weerasiriwardhana

Miss G.P.K.W.Senadeera

Mrs. A.G.P.W. Wimaladasa

Mrs. A. Kapuruge

Mrs. W.J.G. S. D. Fernando

Miss H.U. Wanigasingha

Mrs. N.P.Kandahena

Mrs. B.B. Rathnaseeli

Mrs. S. Weerasingha

Mrs. D.R. Senanayaka

Mrs. S.F. Alensu

Mrs. U.P.K.Athukorala

Mrs. W.K. Anoma

Mr. R.W. Rajapaksha

Mr. H.R. S. Pieris

Mrs. W.A.K.E. Kamani

Mrs. K.D.A.W.Wijekoon

Mrs. H.D.T.S.Jayasekara

Mrs. P.R. Devasurendra

Mrs. H.A.H.P. R. Jayasingha

Mrs. K.A.A.D. Kuruppu

Miss. H.S.M.Soysa

Mrs. Indrani Kiramage

Mrs. K.A.D. Nisha Priyadarshani

Mrs. W.D.N.I.H.Wickramaarachchi

Mrs. M.M. Liyanage

Mrs. H.W.P.Prabhakumari

Mrs. D.H.Dayawitharana

Mrs. K.D.S. Perera

Mrs. M.C.L.Jayaweera

Mrs. N.D.I.Nirmala

 

 

 

Primary school

 

Mrs.H.A.R.Rathnasekara  Deputy Principal
Mrs.M.Wasantha    
Mrs.C.C. Liyanarachchi    
Mrs.P.R.Seneviratne    
Mrs.W.A.R.Fonseka    
Mrs.H.A.P. Samarasekara    
Mrs.S.D.S.Abewardhene    
Mrs.C.E.W.W.P.M.R.Alkaduwa    
Mrs.D.C. Sayakkara    
Mrs.G.L.Pushpa Panjani    
Mrs.D.K.A.Senarath Yapa    
Mrs.K.R.D.S.Chandani    
Mrs.T.P.Bandara    
Mrs.D.S.U.I. Keerthiratne    
Mrs. W.P.R. Abeyratna    
Mrs. R.A.D.D. Ranaweera    
Mrs. K.A.P.S.Kulawansha
Mrs. V.G.R. Nanayakkara
Mrs. M.C.J. Perera
Mrs. W.K. Pathiranage
Mrs. J.K.A.N.R. Abeykoon
Mrs. A.M.M. Dilrukshi
Mrs. Anoma Perera
Mrs. R.K. Shiyawathi
Mrs. H.M.W.K.H. Eriyagolla

Mrs.T.J.P.Jayasooriya

Mrs. A.K.Kathriarachchi

Mrs.N.N.Palliyage

Mrs. P.C.I.Perera

Mrs. A. Perera

Mrs. R.L.P.Yatagama

Mrs. P.D.K.Perera

Mrs. A.K.T.T.Ranasingha

Mrs. K.H.P.Udani Abedeera

Mrs. W.P. Priyanthi

Mrs. S.M.S. P. Samarasingha

Mrs. W.A.S. C. Sarathchandra

Mrs. W.M.S.R.Kumari

Mrs. N.L.R.Ramani

Mrs. J.M.I. Karunarathna

Mrs. I.M. Lakmali

Miss. K.H.Madushani